Azərbaycan arxeologiyasında iz qoyacaq artefaktlarımız...

Sarıyoxuş dərəsi 2 saylı kurqandan aşkalanmış bu küp böyük ölçülü, qara cilalıdır. Hündürlüyü 41sm, gövdə diametri 38sm, ağız diametri isə 26sm-dir. Dar oturacaqlı, geniş ağızlıdır. Üzərində yağış damcılarına oxşayan naxışlar vardır və bu naxışlar küpü iki dəfə dövrələyir.

Spread the love