"İlham Əliyev zirvə"sindən mağaralara gedən yolun təmizlənməsi.

16.02.2018. Qoruq əməkdaşları tərəfindən “İlham Əliyev zirvə”sindən mağaralara gedən 600 metrlik turist yolu ətrafında salınmış yaşıllıq parkında, ağacların dibi əkilib yumşaldılmışdır.

Spread the love