Keşikçidağ beynəlxa­lq arenada...

Qoruğun beynəlxalq arenada tanıdılması məqsədilə qoruq mütəm­adi olaraq beynəlxalq konfranslarda işti­rak edir. Buna müvaf­iq olaraq qoruğun baş fond mühafizi Firuzə Məmmədova 12 noyabr 2022-ci il tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərinin, Haliç Universitetində keçir­ilən “5 MEDIA LITERACY FORUM/INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION” adlı beynəlxalq konfransda “Tarixi abidələrin təbliğinə rəqəmsal yanaşmalar” adlı məqalə ilə çıxış etmişdir.
Sonda konfrans təşkilatçı­ları tərəfindən qoruğun əməkdaşına Serti­fikat göndərilmişdir.

Spread the love