Keşikçidağın arxeoloji inciləri bərpa edilir

Keşikçidağ Kurqanlar vadisinin saxsı tapıntıları içərisində maraq doğuranlardan biri də orta həcimli dopulardır. Ərazidə aparılan xilas etmə işləri zamanı bu küp Karvan dərəsi 1 saylı kurqandan parça parça halda aşkarlanmışdır. Saxsı əvvəlki formasının saxlanması şərti ilə bərpa olunaraq qoruğun fonduna daxil edilmişdir.

Spread the love