Qoruğumuzun florasından Vəhşi meşə armudu.

Vəhşi armudun möhtəşəm müalicəvi xüsusiyyətləri insanlara qədim dövrlərdən bəri məlumdur. Onun meyvələrindən, budaqlarından və yarpaqlarından vitaminli kompotlar, dəmləmələr və müalicəvi çaylar hazırlayırlar. Yarpaqları adi armuddan forma ilə fərqlənir, daha oval və uzundur, qurluşuda olduqca dərilidir. Meyvələri kiçik və çoxdur. Armud – çox miqdarda faydalı maddələr mənbəyidir. İmmun sistemini gücləndirir və xəstəlikdən sonra bədəni sürətlə gücləndirməyə kömək edir, antimikrobiyal və vitaminli xüsusiyyətlərinə malikdir.

Spread the love