Qoruq ərazisinə məlumat lövhəsinin quraşdırılması.

Keşikçidağ mağaralar kompleksindən 3 km cənubda yaşı son tuc erkən dəmir dövrünə, e.ə. II minilliyin sonu I minilliyin əvvəllərinə aid edilən kurqanlar yerləşir. Məlum olduğu kimi hal-hazırda qoruq ərazisinə yol çəkilir. Bu zaman mədəni təbəqəyə yarana biləcək təhlükənin qarşısının alınması məqsədilə qoruq əməkdaşları tərəfindən kurqanların yaxınlığında məlumat lövhəsi yerləşdirilmiş və ərazi lentlə haşiyəyə alınmışdır.

Spread the love