Tarix elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. dossent Yunis Nəsibli 2015-ci ildə oktyabrda elmi araşdırmalar aparmaq məqsədi ilə qoruqda olmuşdur.

Spread the love