Keşikçidağ beynəlxa­lq arenada...

Keşikçidağ beynəlxa­lq arenada…
Qoruğun beynəlxalq arenada tanıdılması məqsədilə qoruq mütəm­adi olaraq beynəlxalq konfranslarda işti­rak edir. Buna müvaf­iq olaraq qoruğun direktoru Musa Mursaquliyev 12 noyabr 2022-ci il tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərinin, Haliç Universitetində keçir­ilən “5 MEDIA LITERACY FORUM/INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION” adlı beynəlxalq konfransda “Tarixi abidələrin təbliğinə rəqəmsal yanaşmalar” adlı məqalə ilə çıxış etmişdir. Sonda konfrans təşkilatçı­ları tərəfindən qoruğun direktoruna Serti­fikat göndərilmişdir.

Spread the love