Keşikçidağ beynəlxa­lq arenada...

Qoruq ərazisindəki abidələrin təbliğ olunması məqsədilə qoruq mütəmadi olaraq yerli və beynəlxalq konfranslarda işti­rak edir. Buna müvaf­iq olaraq qoruğun böyük elmi işçisi Fazilə Hüseynova 28 oktyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində keçir­ilən “Mədəni irsin qorunmasının aktual problemləri” adlı beynəlxalq elmi-praktiki konfransda “Keşikçidağda tarixi irsimizin gələcəyə ötürülməsi” adlı məqalə ilə işt­irak etmişdir. Məqalə “Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları” adlı topluda çap edilmişdir. Sonda konfrans təşkilatçı­ları tərəfindən əməkdaşımıza Serti­fikat təqdim olunmuşdur.

Spread the love