Qoruğumuzun florasından... Acı yovşan.


Keşikçidağ mağaralar kompleksində bitən acı yovşan, ən qədim müalicəvi bitkilərdən biri hesab olunur. Azərbaycan Respublikasında yovşanın 16 növü yayılmışdır. Acı yovşan əsasən dağlarda bitir və dadı olduqca acıdır.

Spread the love