Eksponatların bərpası.

27 noyabr Qoruq ərazisində sınıq halda aşkarlanmış maddi-mədəniyyət nümunələri qoruq əməkdaşları tərəfindən bərpa edilərək qoruğun fonduna daxil edilmişdir.

Spread the love