Təhlükəsizlik səddi

06.02.2018.Qoruq əməkdaşları turistlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mağaralara qədər 300 m-lik sıldırım qayalıqlardan ibarət yol boyunca kəndirlərdən istifadə edərək təhlükəsizlik səddi çəkmişdilər. Çəkilmiş təhlükəsizlik kəndirinin bir hissəsi ərazidə yaşayan çobanlar tərəfindən kəsilib aparılmışdır. Qoruq əməkdaşları kəsilib aparılmış kəndiri yenidən bərpa etmişlər.

Spread the love