Keşikçidağ beynəlxa­lq arenada...

Qoruq ərazisindəki abidələrin təbliğ olunması məqsədilə qoruq mütəmadi olaraq yerli və #beynəlxalq konfranslarda işti­rak edir. Buna müvaf­iq olaraq qoruğun di­rektor müavini Lalə Yusifzadə 28 oktyabr 2022-ci il tarixində #Azərbaycan Dövlət #Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində keçir­ilən “Mədəni irsin qorunmasının aktual problemləri” adlı beynəlxalq elmi-praktiki konfransda “Mədəni irsimiz-#Keşikçidağ” adlı məqalə ilə işt­irak etmişdir. Məqalə “Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları” adlı topluda çap edilmişdir. Sonda konfrans təşkilatçı­ları tərəfindən əməkdaşımıza Serti­fikat təqdim olunmuşdur.

Spread the love