Azərbaycanın Bakı şəhərində təşkil olunan konfrans.

18-22 mart tarixlərində ölkəmizin paytaxtında Bakı şəhərində təşkil edilmiş “3. ULUSLAR ARASI NEVRUZ KÜLTÜR VE MEDENİYYET KONQRESİ” beynəlxalq konfransının çap edilmiş materiallar toplusunda “KEŞİKÇİDAĞDA APARILAN ANTROPOLOJİ TƏDQİQATLAR” adlı məqalə çap edilmişdir.

Spread the love