Azərbaycanın Bakı şəhərində təşkil olunan konfrans.

18-22 mart tarixlərində ölkəmizin paytaxtında Bakı şəhərində təşkil edilmiş “3. ULUSLAR ARASI NEVRUZ KÜLTÜR VE MEDENİYYET KONQRESİ” beynəlxalq konfransının çap edilmiş materiallar toplusunda “KEŞİKÇİDAĞDA APARILAN ANTROPOLOJİ TƏDQİQATLAR” adlı məqalə çap edilmişdir.