Mağaralarda təmizlik.

12 iyun  Mütəmadi olaraq qoruq ərazisində təmizlik və abadlıq işləri aparan qoruq əməkdaşları mağaralara gedən 300 metrlik təhlükəsizlik səddini bərkitmiş və mağaraların içərisində təmizlik işləri aparılmışdır.