Tinglərin əkilməsi

25.İyun Qoruq əməkdaşları tərəfindən “İlham Əliyev zirvə”sindən mağaralara gedən 600 metrlik turist yolu ətrafında salınmış yaşıllıq parkında ağacların dibi əkilib yumşaldılmış və suvarılmışdır.